Pozadie Pozadie
9. novembra 2023

Vytvor si rozpočet

Vytvor si rozpočet

Správne riadenie financií zahŕňa tvorbu finančného rozpočtu. Vieš si predstaviť akúkoľvek organizáciu, že by nemala vytvorený rozpočet? 

Áno, povieš si, no podnik má viac ľudí, a tam je to potrebné. S tebou a tvojou rodinou je to však rovnako. Aby si dosiahol svoje finančné ciele a spravoval financie správne, musíš si ich dobre naplánovať. Tvorba finančného rozpočtu je dôležitá z niekoľkých dôvodov. 

Obligatórne a neplánované výdavky

Každý rozpočet, či už firmy, štátu ale i jednotlivca obsahuje položky, ktoré ekonómovia nazývajú „obligatórne“. Je to niečo, čo každý mesiac jednoducho musíš zaplatiť, pričom výška týchto výdavkov sa znižuje len veľmi ťažko. Ide napríklad o výdavky na bývanie (elektrická energia, či platby správcovi bytového domu), účet za mobil, či výdavky na stravu. Na to, aby si znížil tieto výdavky potrebuješ urobiť niečo zásadné, čo môže mať aj vplyv na kvalitu Tvojho života. 

No na druhej strane, existujú výdavky, ktoré môžeš správnym plánovaním postupne znížiť, a to bez toho, aby sa ti kvalita života znížila a niekedy sa dokonca môže aj zvýšiť. Pri správne vytvorenom rozpočte môžeš predísť nepotrebným a neplánovaným výdavkom. Neplánované výdavky sú najmä také, ktoré sú nárazové, pričom si kupuješ niečo, čo nie nutne potrebuješ. Poznáš to predsa tiež? Ideš autom a zastavíš na pumpe. Čokoládka, kafíčko…

Nepotrebným výdavkom sa nauč predchádzať. Pomôcť ti môže napríklad aj plánovanie stravy. Jednoduchý jedálny lístok na celý týždeň, jeden veľký nákup, kedy nakúpiš všetko podstatné Ti môže pomôcť ušetriť značné finančné prostriedky. Ak si miesto pravidelného objednávania obedov v práci začneš sám variť, tak dokonca môžeš nielen zásadne ušetriť, ale budeš mať aj kvalitnejšiu stravu. Dochádzanie do práce na bicykli, či pešo, miesto využívania auta Ti môže ušetriť veľa času za volantom, či nervov v ranných zápchach. Chce to len zmeniť myslenie. Takýchto príkladov sa dá nájsť veľa. 

Finančná rezerva a investovanie

Pri rozpočte zváž tiež tvorbu finančnej rezervy a investíciu. Postupným odkladaním a prípadne investovaním si vytvoríš dostatočný priestor na to, aby si v budúcnosti mal dostatok prostriedkov na úhradu svojich potrieb. Pri investovaní sa uisti, že rozumieš kam investuješ a v akom časovom horizonte. Má platiť, že to má byť čiastka, ktorú v danom časovom období potrebovať nebudeš a môžeš si o ňu dovoliť aj prísť. 

Investíciou je aj vzdelávanie a získavanie nových schopností, ktoré Ťa vedia zvýhodniť na trhu práce, alebo dokonca pomôcť Ti začať vlastné podnikanie. Častokrát je to investícia s najlepšou návratnosťou v relatívne krátkom čase. Netreba pritom zabúdať ani na často podceňovaný dôchodok a dôchodkové sporenie. 

Nezabúdaj, že pri tvorbe finančného rozpočtu ti môže pomôcť aj služba WageNow. Ak si necháš prostriedky z tvojej mzdy vyplácať týždenne a minieš len toľko, koľko dostaneš, na konci mesiaca sa môžeš tešiť z ušetrených prostriedkov.

Nezabúdaj preto:

  • Rozpočet peniaze šetrí a umožňuje predísť zníženiu životného štandardu.
  • Rozpočet má dve strany – príjmy a výdavky. Časť výdavkov zaplatiť musíš a ich zníženie je ťažké, no nie nemožné (povieme si nabudúce).
  • S rozpočtovaním a príjmami ti vie pomôcť služba WageNow, s ktorou vieš príjmy lepšie načasovať.

Zaujali sme vás?

Napíšte nám a dohodnite si ukážku aplikácie

Podobné články