Pozadie Pozadie
30. októbra 2023

Zvýš si príjem

Zvýš si príjem

V prípade problémov s financiami nie je nutné hľadať iba úspory. Druhou možnosťou, ako sa dajú problémy s financiami riešiť je tiež zvýšenie príjmu. Riešenie problémov s financiami znamená aj čiastočné zníženie komfortu a veľké úsilie, ale následne zvýšenie príjmu stojí za to a poskytne Ti lepšiu budúcnosť. 

Pri problémoch s financiami ide komfort bokom. Je potrebné, aby si sa zameral na riešenie problémov, ktoré máš. Preto aj zvýšenie príjmu nikdy nie je bezbolestné. 

Ako na zvýšenie príjmu? 

Zvýšenie platu

Prvou možnosťou, ktorú máš je zájsť za zamestnávateľom a požiadať ho o zvýšenie platu. Ak si podnikateľ alebo živnostník, môžeš zvýšiť ceny svojich ponúkaných služieb. Skús zamestnávateľa požiadať o zvýšenie platu a buď otvorený novým možnostiam – napríklad, že si rozšíriš vzdelanie, prípadne budeš robiť usilovnejšie. Tvoje vyjednávacie možnosti výrazne zvýši ak zvýšiš svoje schopnosti, znalosti a skúsenosti. Prípadne úplne nová kompetencia. Zisti si, čo je dôležité pri určovaní ceny tvojej práce a zlepšuj sa v tom.

Ďalšia zárobková činnosť

Druhou možnosťou je nájdenie si ďalšej zárobkovej činnosti. Dnešná doba ponúka množstvo možností.  Môžeš si privyrobiť prostredníctvom príležitostného poskytnutia služby, napríklad prostredníctvom rôznych platforiem (jaspravim.sk, fiverr.com). Ľudia nehľadajú iba programátorov. Môžeš svoje schopnosti uplatniť aj ako remeselník, či predajom domácich výrobkov alebo drobnými výpomocami. Môžeš sa aj niečo nové naučiť a získaš novú skúsenosť. To vie byť vždy užitočné. 

Zdieľané služby

Ďalšou z možností sú tzv. zdieľané služby. Najmä vo väčších mestách môžeš pomerne jednoducho uplatniť svoje schopnosti ako kuriér, či príležitostný taxikár. Nevyužitý majetok – napríklad chatu môžeš skúsiť prenajať. 

Majetok

Jednorázovo môžeš zvýšiť výšku prostriedkov aj predajom majetku. Buď však opatrný a dôkladne zváž túto možnosť aj v prípade, že nie sú žiadne iné možnosti. V čase, kedy si pod tlakom, môžeš niečo naozaj cenné (šperky po babičke, či ornú pôdu po dedkovi) predať výrazne pod cenu. Treba skôr zvažovať, či neexistuje možnosť, ako z takéhoto majetku vyťažiť (napríklad prenájom poľnohospodárskej pôdy a pod.). Nezabúdaj, že ide o jednorazové príjmy, ktoré sa neopakujú. Navyše, pri krátkodobom nedostatku, kedy nárazovo potrebuješ viac peňazí ti môže pomôcť aj služba WageNow

Čiastočný úväzok

Ďalšou z možností je jednoducho ďalšia práca na čiastočný úväzok. Pri súčasnom nedostatku ľudí vo všetkých sektoroch ekonomiky máš veľkú šancu uplatniť sa aspoň na pár hodín denne. Ísť po práci ešte dokladať tovar, či robiť inventúru môže byť únavné. No ak si vo výrazne zlej situácii s financiami, je potrebné zvážiť aj túto možnosť. 

Na záver

Hľadaj ďalšie možnosti zvýšenia príjmu, ktoré máš vôkol seba. Požiadaj o príspevky od štátu, na ktoré máš nárok, uplatni si daňové bonusy, ktoré môžeš (napríklad za hypotéku, ak máš nárok, či na dieťa a pod.), sleduj benefity poskytované zdravotnou poisťovňou a pod.

Hovorí sa, že výdavky sa dajú znížiť len do určitej miery, no horná hranica príjmu ohraničená nie je. 

Zaujali sme vás?

Napíšte nám a dohodnite si ukážku aplikácie

Podobné články

Pozadie
Čítať viac
Pozadie
Čítať viac
Pozadie
Čítať viac
Pozadie
9. novembra 2023
Vytvor si rozpočet
Čítať viac